Privacy Verklaring

PRIVACYVERKLARING

Hallo daar!

Welkom bij Level Twenty Nine! We hechten veel waarde aan jouw privacy en willen duidelijk zijn over hoe we omgaan met jouw persoonlijke gegevens. Hier is een overzicht van ons beleid:

1.Verzameling van Gegevens

1.1. We gebruiken je gegevens om je een geweldige ervaring te bieden. Dit kan variëren van het versturen van nieuwtjes tot het verwerken van je bestellingen. We beloven dat we je niet zullen overspoelen met onnodige berichten.

1.2. We verzamelen alleen basisinformatie zoals je naam, e-mailadres en eventueel je adres. Maak je geen zorgen, we delen deze gegevens niet onnodig.

2. Toegang tot de website

2.1. Het gebruik van de website is alleen voor jou bedoeld. Gebruik de informatie niet voor je eigen reclame, politiek of andere zakelijke dingen. En stuur alsjeblieft geen ongevraagde e-mails met aanbiedingen.

3. Inhoud van de website

3.1. Alle merken, afbeeldingen, tekst, opmerkingen, illustraties (geanimeerde) afbeeldingen, video-afbeeldingen, geluiden en alle technische toepassingen die worden gebruikt om deze website te laten werken, en meer algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op intellectueel eigendom. Het is strikt verboden om iets hiervan te kopiëren, herhalen, gebruiken of aanpassen, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de beheerder. Dat de beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als afstand van enig recht om de inbreukmakende partij te vervolgen.

4. Beheer van de website

4.1. Om de website goed te beheren, kan de beheerder op elk moment:

  • De toegang tot de website voor een bepaalde categorie bezoekers opschorten, onderbreken, verminderen of weigeren
  • Alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren, in strijd is met nationale of internationale wetten, of indruist tegen de internet etiquette
  • De website tijdelijk niet beschikbaar maken om updates uit te voeren.
5. Verantwoordelijkheden

5.1. De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, moeilijkheden of onderbrekingen in de werking van de website, waardoor deze tijdelijk ontoegankelijk wordt. Jij bent zelf verantwoordelijk voor hoe je verbinding maakt met onze website. Neem de nodige stappen om je apparatuur en gegevens te beschermen tegen risico's zoals virussen op het internet. Ook ben je verantwoordelijk voor welke websites je bezoekt en welke informatie je zoekt.

5.2. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures tegen jou: vanwege het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn voor schending van de voorwaarden van dit privacybeleid

5.3. De beheerder is niet aansprakelijk voor schade aan jou, derden of je apparatuur als gevolg van je verbinding met of gebruik van andere websites. Je onthoudt je van enige daaropvolgende (juridische) actie tegen de beheerder.

5.4. Als de beheerder betrokken is bij een geschil vanwege jouw misbruik van deze website, heeft hij het recht om alle daaropvolgende schade van jou te vorderen.

6. Verzamelen van Gegevens

6.1. Jouw persoonlijke gegevens worden verzameld door Level Twenty Nine B.V.

6.2. Persoonlijke gegevens omvatten alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ('betrokkene').

6.3. Een identificeerbare natuurlijke persoon is iemand die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name door verwijzing naar een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer factoren die specifiek zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, mentale, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

6.4. De persoonlijke gegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk door de beheerder gebruikt om een (commerciële) relatie met jou te onderhouden en om je bestellingen te verwerken. Ze worden opgenomen in een (elektronisch) register.

7. Jouw rechten met betrekking tot informatie

7.1. Volgens Artikel 13, paragraaf 2 sub b van de AVG heeft elke betrokkene het recht op informatie, toegang tot, en correctie, verwijdering en beperking van de verwerking van zijn persoonlijke gegevens, evenals het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

7.2. Je kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@leveltwentynine.nl

7.3. Elke aanvraag moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig ID, waarop je je handtekening plaatst en het adres vermeldt waar we contact met je kunnen opnemen.

7.4. Binnen een maand na de ingediende aanvraag ontvang je antwoord van ons.

7.5. Afhankelijk van de complexiteit en het aantal aanvragen kan deze periode worden verlengd tot twee maanden.

8. Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen

8.1. Je kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de beheerder. Als je deze niet meer wilt ontvangen, stuur ons dan een e-mail naar het volgende adres: info@leveltwentynine.nl

8.2. Jouw persoonlijke gegevens worden niet door onze partners gebruikt voor commerciële doeleinden.

8.3. Als je tijdens het bezoeken van onze website persoonlijke gegevens van andere betrokkenen tegenkomt, moet je afzien van verzameling, ongeoorloofd gebruik of enige andere handeling die een inbreuk vormt op de privacy van de betrokkenen. De beheerder is in deze gevallen niet verantwoordelijk.

9. Bewaren van Gegevens

9.1. De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de periode die door de wet is bepaald.

10. Cookies

10.1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van je elektronische apparaat wordt geplaatst wanneer je onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens, zodat je herkend kunt worden als een bezoeker wanneer je onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om aan jouw behoeften aan te passen en vergemakkelijkt het inloggen op onze website. Bij je bezoek aan onze website informeren we je over het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, ga je akkoord met het gebruik ervan, tenzij we om toestemming vragen via andere middelen. Je toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

10.2 We gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en logincookies om sessie- en logininformatie te verzamelen.
  • Geanonimiseerde analytische cookies: om informatie te verkrijgen over de bezoeken aan onze website, zoals het aantal bezoekers, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen we onze communicatie en informatie aanpassen aan de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
  •  Specifiek gebruiken we de volgende cookies op onze website: Geen andere cookies

10.3 Bij je bezoek aan onze website kunnen cookies van de beheerder en/of derden op je apparatuur worden geïnstalleerd.

10.4 Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat nodigen we je uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

11. Beeldmateriaal en Aangeboden Producten

11.1. Je kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat bij elk aangeboden product op onze website staat.

12. Toepasselijk Recht

12.1. Deze voorwaarden vallen onder Nederlands recht. De rechtbank in district Rotterdam waar de beheerder haar vestiging heeft, heeft de exclusieve jurisdictie als er een geschil ontstaat over deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

13. Contact

13.1. Voor vragen of meer informatie kun je altijd contact met ons opnemen via info@leveltwentynine.nl

Deze privacyverklaring is van kracht vanaf 29/02/2024 en blijft geldig totdat er een nieuwe versie wordt gepubliceerd.

Hartelijk dank voor je tijd en vertrouwen in Level Twenty Nine. We hopen dat je geniet van de onvergetelijke geurervaring die we bieden. Voor vragen of onduidelijkheden staan we altijd klaar om te helpen via e-mail op info@leveltwentynine.nl.

This document was last updated on March 11, 2024.